Kategorie

Polecane produkty

 • wózek widłowy toyota

  Wózek widłowy Toyota 7FGF15

  Wózek widłowy Toyota to wysokiej jakości sprzęt wyprodukowany zgodnie z filozofią Toyoty, która jest jej kluczową zasadą, i na którą składa się przede wszystkim jakość.

  45 510,00 zł
 • wózek widłowy mitsubishi

  Wózek widłowy Mitsubishi FG15

  Wózek widłowy mitsubishi powstał w oparciu o najnowsze technologie, dzięki czemu łączy w sobie wydajność, jakość oraz konkurencyjną cenę.

  31 900,00 zł

Najczęściej kupowane

Dodatkowe informacje

Oferujemy odbiory UDT. Przegląd i konserwację wózków widłowych zgodnie z wymogami UDT, naprawy techniczne (spawanie, obróbka podzespołów wózków widłowych), na które posiadamy uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

Odbiory UDT wózków widłowych Poznań
 • wszyscy serwisanci w naszej firmie posiadają świadectwa kwalifikacji do konserwacji wózków widłowych
 • przygotowujemy kompleksowo dokumentacje niezbędną do odbioru wózka przez UDT oraz nadzorujemy odbiór wózka przez inspektora UDT w obecności naszego serwisanta
 • zajmujemy się przeglądami konserwacyjnymi dokonujemy wpisy w specjalnej książce, na życzenie klienta podpisujemy stałe umowy konserwacyjne.

Obowiązujące wymogi prawne:

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, późn. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, póz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.
Zgodnie z art.14.1 ustawy urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatacje, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.
Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej wózka oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez właściwego inspektora dozoru technicznego.
W związku z powyższym użytkownicy (właściciele) wózków widłowych mają obowiązek:
 • zgłosić do UDT, w formie wykazu, wszystkie użytkowane wózki widłowe celem ich rejestracji,
 • skompletować niezbędną dokumentację techniczną i doprowadzić wózki do stanu technicznego umożliwiającego ich rejestrację,
 • prowadzić Dziennik Konserwacji wózka widłowego, oddzielnie dla każdego wózka,
 • wykonywać konserwację wózka widłowego przez uprawnionego konserwatora.
Wózek, którego badania odbiorcze zakończyły się wynikiem negatywnym, powinien być wycofany z eksploatacji lub ponownie przedstawiony do badań odbiorczych, po przeprowadzeniu stosownych napraw.
Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT.